//
Home arrow Základní informace SID
Základní informace SID

Sekční průmyslová vrata                                                                                                                         

 1. sid11.gifPoužití
 2. Sekčních průmyslových vrat je vhodné pro náročný provoz v průmyslových objektech. Svojí variabilitou, snadnou obsluhou a minimální údržbou se řadí mezi nejvíce používané vratové systémy a tyto přednosti jsou zárukou dlouhé životnosti a funkčnosti.

Zabezpečují požadované odhlučnění a zamezení prostupu tepla z vnitřních prostorů, nesnižují světlý průjezd otvoru a při správném návrhu se přizpůsobí vnitřní výšce stropu objektu. Z těchto důvodů se využívají nejvíce k oddělení venkovních a vnitřních prostorů, ale také do vnitřních příček objektů.

Technický popis

Vrata se skládají ze sendvičových panelů o tl.40 mm, jež jsou tvořeny dvěma ocelovými pozinkovanými plechy o tl.0,6 mm, s podélnou drážkou, které jsou vyplněny vrstvou polyuretanu s velmi dobrými izolačními vlastnostmi a lakovanými v odstínu RAL. Panely jsou zakončeny U-profilem na který jsou namontovány upevňovací konzoly, sloužící k připevnění vodících rolen, kterými je vratové křídlo fixováno ve vodících kolejnicích. Spodní a horní panel je zakončen hliníkovým U-profilem, do kterého je zasunuto gumové těsnění prahu a překladu. Stranové zatěsnění je umístěno na svislém vedení. Vratové křídlo se pohybuje ve svislém a vodorovném vedení, které je uzpůsobeno dle prostorových podmínek daného objektu, pomocí ocelových lanek, která se navíjí na hliníkové lanové bubny, umístěné na nosném hřídeli.. Vrata jsou vyvažována torzními pružinami na minimálně dvou nosných hřídelích, které jsou drženy konzolami s kuličkovými ložisky. Ve většině případů nad otvorem, v místě překladu, dle daného typu vedení vrat.

Vratové křídlo lze dodat v provedení bez prosklení, s průhledy nebo s celoprosklenými sekcemi, případně s průchozími dvířky.

Vrata mohou mít různé druhy ovládání,  bezpečnostní prvky a  další doplňky. sgv-a3.gifsgv-a1.gif

Vratové křídlo je také možné dodat v provedení rámovém, které jsou tvořeny sekcemi z dutých hliníkových profilů (ALMgSi) o tl.45 mm. Výplně těchto sekcí pak mohou být prosklené, z akrylu tl.3 mm, v jednoduchém nebo dvojitém provedení, v provedení tahokovu pro odvětrávání nebo uzavřené sendvičové, z hliníkového plechu a izolační vložky, tl.30 mm.

Barevné provedení vratového křídla, ze sendvičových panelů nebo rámových sekcí, je dodáno podle výběru odstínu RAL.sgv9.gif

Pro přizpůsobení vrat do každého prostoru jsou k dispozici 4 základní varianty vedení.

 1. - SL standardní vedení (nadpraží 420 - 1000 mm)
 2. - LL snížené vedení (nadpraží 230 - 700 mm)
 3. - HL zvýšené vedení (nadpraží 500 - 4100 mm)
 4. - VL vertikální vedení (nadpraží v otvoru + 300 mm)
 5. - FR vedení pod úhlem vrozsahu 5° až 40°, je možné použít u typů SL, LL, a HL, kde pak tyto vedení kopírují sklon střechy
 6. - T vedení, je použitelné u typu VL a umožňuje přesunout hřídel spružinami přímo nad otvor.

Sekční vrata se instalují na vnitřní stranu otvoru.

sid2.gif

sid3.gifsid4.gifsid5.gif

 

 

 

 

 

Rozměry

Maximální šířka a výška sekčních vrat je závislá prostorových podmínkách, a následně zvoleného typu vedení. Rozměry vnitřních prostor, boční prostory a nadpraží, kolem vrat mají vliv na určení typu vedení a způsob ovládání vrat (manuální nebo pomocí el.pohonu).

Všeobecně lze uvést max.š = do 8000 mm a max.v = do 6000 mm.

Bezpečnostní prvky a deklarace CE sid6.gif

 1. Panely a rámové sekce s ochanou proti skřípnutí prstů
 2. Pojitka při prasknutí pružiny
 3. Kryty rolen
 4. Spodní kování s pojistkou při prasknutí lanka
 5. Napínač lanka
 6. Spínač napnutého lankasid7.gif
 7. Kontakt vstupních dveří
 8. Kontakt závory
 9. Nouzový vypínač dle EN 418
 10. Hlavní vypínač řízení
 11. Nouzové ovládání el.pohonu

Sekční vrata jsou opatřena značkou CE, v souladu s evropskými bezpečnostními normami EN 12604, EN 12453 a EN 12341-1..

Kvalitativní a bezpečnostní požadavky jsou v souladu se současnými normami.

Provzdušnost - třída 4, odolnost proti zatížení větrem - třída 3 (max.700Pa), vodotěsnost - třída 3 (max.70Pa), součinitel prostupu tepla - 1,3 W/m2K. Maximální rychlost průjezdu do 5 km/h.

Kompletní dodávka sekčních vrat zahrnuje:

Sekční vrata - požadovaného rozměru a typu vedení, zvolené doplňky a barevnost, ovládání

(jednotlivé sekce, svislé a vodorovné vedení s prvky pro ukotvení, rozpěrný C-profil vodorovného vedení, pružiny, hřídel, spojovací a montážní hardware)

Varianty provedení a doplňků sid8_b.gif

 1. Různé rozměry a využití prostoru
 2. Panelové nebo rámové sekce
 3. Oválné nebo hranaté průhledy
 4. Různé druhy závor a madel
 5. Vstupní integrované dvířka ve vratovém křídle
 6. Boční pevný díl, bez nebo s dveřmi, s možností nadsvětlíku (mandoor)
 7. Výběr způsobu ovládání - manuální pomocí provazu, pomocí řetězového nebo el.pohonu
 8. Řídící a bezpečnostní prvky v případě ovládání el.pohonem MTec

Realizace

Nechte si zpracovat návrh, jaký rozměr, typ vedení a způsob ovládání, s různými doplňky splňuje Vaše požadavky a je nejúčinějším řešením pro Vaši konkrétní situaci uzavření otvoru a způsobu provozu vrat.

Uvědomte si prosím, že výběr specifikace sekčních vrat je závislá na 3 faktorech:

1.       Rozměr a vnitřní prostor

2.       Způsob ovládání a volby řídících a bezpečnostních prvků

3.       Předpokládaný způsob provozu

Podrobnější technické údaje, návrh sekčních vrat, rozměrové schéma a vzorové stavební připravenosti, najdete v technickém listu výrobku. 

sid9.gifsid10.gifsid1_a.gif